Лечение на еректилна дисфункция

лечение на еректилна дисфункция

Какво представлява еректилната дисфункция?

Еректилната дисфункция, наричана още импотентност, представлява системната неспособност на мъжа да получи и задържи достатъчно продължително ерекцията си. Въпреки, че на пръв поглед звучи плашещо, появата на проблеми с ерекцията не винаги е повод за безпокойство. Голяма част от мъжете, в даден момент от живота си, изпитват подобни затруднения.

Както знаем, ерекцията настъпва вследствие навлизането на кръв в пещеристите (кавернозни) тела на пениса, през които преминават мускули. Постъпването на силни импулси към половите органи, при сексуална възбуда, отпуска мускулните влакна на пещерните тела и артериите, те се изпълват с артериална кръв, променят своя обем и така настъпва ерекция. Високите нива на тестостерон също са от голямо значение за достигането до това състояние.

Въпреки, че постигането на ерекция зависи предимно от „нахлуването“ на кръв в пениса, тя се обуславя допълнително от психични, метаболитни, хормонални и нервни фактори. Нарушението, дори на едно от тези условия, би могло да причини нарушение в ерекцията и да доведе до т.нар. „еректилна дисфункция“.

Много често затрудненото постигане на ерекция или нейната загуба, са напълно нормални явления, въпреки всеобщото схващане, че представляват израз болестно състояние. Поради тази причина някои специалисти предпочитат използването на термина „нарушена ерекция“, вместо определението „еректилна дисфункция“. Често причините за поява на проблеми с ерекцията и сексуалното представяне, са психогенни и могат да бъдат провокирани именно от убеждението, че проблемът е органичен и постоянен.

Ако еректилната дисфункция или нарушената ерекция, се превърне в постоянен проблем, е необходимо да се предприеме изясняване на причините за появата му и да се започне подходящо лечение. Лечението на еректилна дисфункция зависи най-вече от причините и факторите за появата ѝ. За да бъде правилно диагностициран пациентът, е необходимо да се предостави пълна информация относно състоянието, неговия характер и честота. По този начин, ще бъде приложено и най-подходящото за него лечение на еректилната дисфункция.

Основни причини за поява на еректилна дисфункция

Както вече казахме, за да бъде предприето най-адекватното и подходящо лечение на еректилната дисфункция е необходимо да се определи точната причина за появата на състоянието. За да бъде постигната и поддържана ерекцията, е необходимо да са налице няколко фактора. Това са здрава нервна система, здрави артерии и гладки мускули в кавернозните тела, както и нормални нива на азотен оксид в пениса. Ако някои от тези условия са нарушени, е възможна появата на еректилна дисфункция.

Основните фактори за възникването на нарушена ерекция, могат да се разделят на психогенни и органични. В случай, че нощните и сутрешни ерекции са на лице, например, можем да говорим за психогенно обусловена еректилна дисфункция. Органичната би могла да бъде причинена от различни фактори. Според специалисти, най-общо казано, това могат да бъдат:

 • Увреждане на съдовете;
 • Увреждане на нервите;
 • Хормонален проблем;
 • Травми на пениса;
 • Употреба на някои медикаменти (напр. някои антидепресанти или лекарства за кръвно налягане).

В голяма част от случаите, лечението на еректилната дисфункция, независимо от какво е причинена тя, е напълно възможно. Често тя се проявява като симптом на някое заболяване. Поради тази причина е добре на първо място да се определи етиологията на състоянието и да се започне неговото лечение, а не да бъде третирана единствено еректилната дисфункция.

Физически причини

Физическите фактори, влияещи върху ерекцията, могат да бъдат различни здравословни състояния: васкулогенни, неврогенни, хормонални или анатомични.

Васкулогенни, се наричат състоянията, свързани с недостатъчния приток на кръв към пениса. Примери за такъв тип състояния са сърдечно-съдовите заболявания (напр. атеросклероза), хипертонията (високо кръвно налягане) и диабетът.

Диабетът, заедно със сърдечно-съдовите заболявания, са водещите причинители на нарушения в сексуалната функция. В сп. „Ендокринология“, том IX №2/2004, се споменава, че около 50% от мъжете със захарен диабет, страдат от еректилна дисфункция. При захарен диабет, назависимо от типа (тип 1 или тип 2), засегнати са еякулатните показатели, в резултат на тестикуларни увреждания. Дори в тези случаи съществува подходящо лечение на причинената еректилна дисфункция. Необходимо е да се изготви подходящ лечебен план според конкретния индивидуален случай.

Състояния, обусловяни от нервната система, също могат да са причина за нарушена ерекция. Лечението на еректилна дисфункция при този тип състояние, също е възможно, взависимост от техния характер. Неврогенните състояния, могат да бъдат:

 • Множествена склероза – имунно-възпалително състояние, засягащо централната нервна система.
 • Болест на Паркинсон – хронично, прогресиращо заболяване на мозъка, затрудняващо контрола върху движенията на тялото.
 • Инсулт – състояние, възникващо вследствие на запушване на кръвотока или кръвоизлив.
 • Гръбначна травма или изкривяване.

Хормоналните състояния, причина за нарушения в сексуалната функция при мъжете, могат да бъдат:

 • Хиперфункция (хипертиреодизъм) или понижена функция (хипотиреодизъм) на щитовидната жлеза.
 • Хипогонадизъм – недостатъчен синтез на хормона тестостерон .
 • Синдром на Кушинг – клинично състояние, засягащо производството на хормона кортизол.

Пример за анатомично състояние, обуславящо еректилна дисфункция може да бъде Болест на Пейрони (болест, засягаща тъканта на пениса). Травмите и хирургичната намеса в областта на таза, също биха могли да нарушат функцията на пениса. С напредването на медицината, са създадени различни методи за лечение на еректилна дисфункция, дори вследствие на оперативна намеса.

Медикаментозни причини

Както вече споменахме съществуват медикаменти, чиято употреба би могла да повлияе върху сексуалната функция на мъжа. Разбира се, това не означава, че приемът на такъв тип лекарства непременно е съспътстван от еректилна дисфункция. Дори напротив, според специалисти, при много нисък процент мъже с проблемна ерекция, причината е приемът на медикаменти. Ако все пак усетите проблем с ерекцията, вследствие приема на такъв тип медикаменти, обърнете се към Вашия лекар. Преустановяването на приема им или замяната им с друг препарат, могат да бъдат съществен елемент от лечението на еректилна дисфункция. 

А ето и кои са лекарствата, чиято употреба е възможно да причини нарушения в ерекцията:

 • Медикаменти, увеличаващи производството на урина (диуретици).
 • Антихипертензивни средства – лекарства за лечение на високо кръвно налягане.
 • Медикаменти, понижаващи нивата на холестерол в организма (фибрати).
 • Антидепресанти.
 • Антипсихотици.

Психологически причини

Психологическите причини за поява на еректилна дисфункция, могат да бъдат много и различни. Според специалисти в областта на сексологията, често нарушенията в ерекцията са предизвикани от съвкупност от една или повече причини. Разбира се психологическият фактор е също толкова важен, колкото и физическия. Често се случва мъжът да загуби своята ерекция в следствие на физически или външен фактор. Това е възможно да се отрази върху неговото самочувствие, след което той да започне да избягва сексуалните контакти. По този начин, той губи форма, като това се отразява и върху неговото психическо състояние. Такъв тип проблеми пораждат необходимостта от лечение на еректилната дисфункция, посредством специалист по медицинска психология в областта на сексологията.

Съществуват и други психогенни фактори, отговорни за появата на импотентност. Депресията и тревожността са две от основните причини за нарушена сексуална функция и при двата пола. Наличието на стрес в ежедневието също е важен фактор за поява на еректилни проблеми.

Срещат се и редица емоционални фактори, на които могат да се дължат затрудненията в получаването и задържането на ерекцията. Проблеми във взаимоотношенията с партньорката и липса на сексуални познания, са само част от тях. Минало сексуално насилие или сексуални проблеми, също могат да бъдат причина за появата на епизодична еректилна дисфункция.

Лечението на еректилна дисфункция, причинена от психогенни фактори, се води от специалист в тази област. Често това се извършва чрез индивидуални консултации. Разговорите и споделянето на проблема с партньорката, също биха могли да подобрят качеството на сексуален живот. Ако причина за проблема е съвкупност от физически и емоционален фактор, лечението на еректилната дисфункция, се извършва съвместно от екип от специалисти.

Начини за лечение на еректилна дисфункция

Както вече споменахме, за да бъде назначено най-подходящото за индивидуалния случай, лечение на еректилна дисфункция, трябва да бъдат изяснени причините за появата ѝ. След като те станат ясни, в зависимост от сериозността на проблема, се предприема необходимата терапия.

Преди да посетите лекар, Бихте могли сами да определите своето състояние, благодарение на създадения през 1997 г. Международен индекс на еректилната дисфункция (IIEF – International Index of Erectile Function). Той представлява точкова система, базирана на въпросник, състоящ се от 15 въпроса. Полученият резултат, би могъл да помогне на лекаря да направи по-бързи изводи и да се ориентира по-лесно по отношение на състоянието Ви. Въпросникът обхваща четири различни аспекта на сексуалната функция: еректилна функция, еякулаторна функция, сексуално желание и удовлетвореност от сексуалния акт.

Всички рискови фактори, обуславящи появата на еректилна дисфункция, трябва да бъдат правилно идентифицирани. Лечението на еректилната дисфункция е необходимо да бъде съпътвствано от промени в начина на живот и модифициране на рисковите фактори. Това се отнася най-вече до пациенти, страдащи от сърдечно-съдови заболявания, диабет или хипертония.

Медикаментозно лечение на еректилна дисфункция

Медикаментите, предписвани за лечение на еректилна дисфункция са:

 • Заместваща терапия със тестостерон
 • Инхибитори на фосфодиестераза тип 5 (PDE5)
 • Интракавернозни инжекции
 • Интрауретални супозитории

Тестостерон заместителна терапия

При този тип лечение е възможно да се подобри либидото и сексуалната функция, но не винаги ефективността му е висока. Преди изписването на лечение за еректилна дисфункция, включващо прием тестостерон, е необходимо да бъдат направени прегледи на гърдите и простата, както и кръвен тест за нивата на PSA (специфичен простатен антиген), за да бъдат изключени някои възможни заболявания. Това е от изключителна важност за мъже, чиято възраст надвишава 40 години.

Мъже, при които са открити някакви усложнения или има опасения за такива, не бива да употребяват продукти с тестостерон!

Част от медикаментите за лечение на еректилна дисфункция, съдържащи тестостерон, могат да причинят някои нежелани реакции като уголемяване на простата или гръдната тъкан, локални раздразнения, повишаване на броя на червените кръвни телца, депресия и др. Поради тези странични ефекти, използването на тестостерон заместителна терапия не се препоръчва на мъжес нива на тестостерон по-ниски от 200 нанограма на децилитър.

Инхибитори на фосфодиестераза тип 5 (PDE5

Инхибиторите на фосфодиестраза тип 5, са най-широко разпространените и познати медикаменти за лечение на еректилна дисфункция. Дейстат като временно увеличават притока на кръв към пениса. Най-познатият такъв вид инхибитор е Виагра (силденафил). Останалите препарати лечение на еректилна дисфункция от този тип са тадафилис (Циалис), варденафил (Левитра), аванафил (Спедра).

Според специалисти инхибиторите действат както на психогенните причинители на еректилна дисфункция, така и на органичните такива. Особен ефект имат при мъже, страдащи от съдови или неврогенни проблеми. Някои от фосфодиестеразните инхибитори имат по-кратко действие (4-8 часа), в сравнение с други, чието въздействие може да бъде в рамките на 2-3 дни. Изборът на един от двата вида, е в зависимост от активността на пациента.

Според специалисти инхибиторите действат както на психогенните причинители на еректилна дисфункция, така и на органичните такива. Особен ефект имат при мъже, страдащи от съдови или неврогенни проблеми. Някои от фосфодиестеразните инхибитори имат по-кратко действие (4-8 часа), в сравнение с други, чието въздействие може да бъде в рамките на 2-3 дни. Изборът на един от двата вида, е в зависимост от активността на пациента.

Силденафилът притежава действие, продължаващо в рамките на 8 часа. Със същото действие са и медикаментите варденафил и аванафил. С по-дългосрочен ефект е тадалафила. Неговото действие продължава до 36 часа и е подходящ за по-дългосрочно лечение на еректилна дисфункция.

Важно е да знаем, че времето за действие на фосфодиестеразните инхибитори е между 30 и 60 минути. Най-добре е таблетката да се приема на гладно, тъй като храната би могла да засегне действие ѝ. Не бива да употребявате този тип таблетки повече от веднъж на 24 часа.

Въпреки че в продължение на дълги години този тип медикаменти са най-предпочитаните за лечение на еректилна дисфункция, все пак съществуват пациенти, при които приемът им не е подходящ. Мъжете, страдащи от ниско кръвно налягане, имат наскоро преживан инсулт или инфаркт, или нестабилна стенокардия, е добре да се ориентират към друг вид лечение на еректилна дисфункция.

Фосфодиестеразните инхибитори тип 5 притежават и някои странични ефекти. Част от тях са главоболие, гадене и повръщане, проблеми с храносмилането, болки в мускулите и гърба, смущения в зрението и др.

Интракавернозни инжекции

Въпреки че имат процент на успеваемост около 80%, заради своите евентуални усложнения, интракаверозните инжекции не са широко разпространен метод за лечение на еректилна дисфункция. Този вид медикаменти се използват директно върху тялото, инжектирайки в пениса кавернозни тела с цел постигане и задържане на ерекция.

Лекарствените средства папаверин хидрохлорид, фентоламин и простагландин Е1, могат да се използват както самостоятелно, така и в комбинация едно с друго. За по-висока ефективност е препоръчително да се използва комбинация от малки количества от всяко едно от лекарствата.

Интрауретални супозитории

Интрауреталните супозитории представляват свещи, съдържащи простагландин Е1, които се поставят директно в уретрата. Когато се резорбират, веществото попада в кръвния поток и по този начин предизвиква ерекция. Най-важното условие при употребата на такъв тип медикаменти е, мъжът да е в изправено положение в рамките на 30-тина минути, докато лекарството започне да действа.

Този метод за лечение на еректилна дисфункция също не се слави с голяма популярност поради неудобството си и някои потенциални нежелани реакции. Такива могат да бъдат болка в пениса и тестисите, леко уретрално кървене, замайване и вагинален сърбеж у партньорката. Този тип медикаменти не бива да използват при контакт с бременни жени, освен ако не е поставено бариерно контрацептивно средство, тъй простагландин Е1 може да доведе до контракции на матката.

Лечение на еректилна дисфункция чрез вакуум помпи (вакуум терапия)

Вакуум терапията е сравнително нов метод за лечение на еректилна дисфункция. Механизмът на действие на вакуум помпите е сравнително прост. Чрез създаване на вакуум около пениса, посредством пластмасов цилиндър, се увеличава притока на кръв към половия член, след което той се уголемява и разширява. По този начин бързо и без прием на медикаменти може да бъде постигната ерекция.

Обикновено устройствата за вакуумна терапия се предлагат в комплект от един пластмасов цилиндър, глава на помпата и еластичен стягащ пръстен, който се поставя около пениса и чиято цел е да поддържа ерекцията по време на полов акт.

Вакуумните помпи са сравнително безопасен метод за лечение на еректилна дисфункция и са подходящи за мъже, страдащи от диабет тип 1 и тип 2, хипертония или метаболитен синдром. Също така могат да бъдат използвани от пациенти, които са били подложени на външна лъчетерапия, радикална простатектомия или кистектомия. Вакуум терапията е подходящо средство за лечение на еректилна дисфункция и при пациенти с високи кръвно налягане, при които приемът на перорални инхибитори на фосфодиестераза тип 5 е противопоказен.

Все пак вакуумните помпи не бива да се употребяват от мъже с нарушения в кръвосъсирването, при необичайна форма на пениса, левкимия или други по-сериозни медицински състояния. Възможни странични реакции от употребата им биха могли да бъдат посиняване или болка.

Оперативно лечение на еректилна дисфункция

До хирургична намеса за лечение на еректилна дисфункция се прибягва само в много тежки случаи, когато нито един от останалите методи не е имал успех. Основният процент от такива пациенти са мъжете, страдащи от диабет или тежки сърдечно-съдови проблеми, както и такива с усложнения в нервите. В тези отделни случаи се стига до оперативно лечение и поставяне на пенис протези. Друг вид хирургична намеса може да включва реконструкцията на аретерии с цел увеличаване притока на кръв към пениса или блокиране на вени, които дренират кръв от пениса.

Оперативното лечение на еректилна дисфункция чрез пенис протези, представлява имплантиране на устройство в пениса, чрез което той стои изправен. Протезите могат да бъдат полутвърди или надуваеми. Полутвърдите са подходящи за по-възрастни мъже, които нямат активен сексуален живот.

Въпреки че по-голямата част от мъжете, използващи пенис протези са доволни от резултатите, те също като останалите средства за лечение на еректилна дисфункция притежават нежелани реакции. Това могат да бъдат механични повреди на устройството или инфекции.

Психотерапевтично лечение на еректилна дисфункция

Както вече споменахме голяма част от случаите на еректилна дисфункция се дължат именно на психогенни фактори. Лечението на еректилна дисфункция посредством психотерапия намалява тревожността, свързана с половия акт.

Популярен вид психотерапия е т.нар. „сетивен фокус“. При нея участват както мъжа, така и неговата партньорка. Идеята на този тип терпия е партньорите да изследват телата си чрез интимност, но без да се достига до полов контакт. След преминаването на определен период от време, се започва с постепенно взаимно докосване в областта на гениталиите.

Когнитивната поведенческа терапия също е широко разпространен метод за лечение на еректилна дисфункция. Този вид терапия се основава на начина, по който мъжът разсъждава над определени неща. Такъв е и начинът, по който се чувства той. Когнитивната терапия цели пациентът да разбере, че често проблемите му са следствие от начина му на мислене.

Хранителни добавки и натурални средства за лечение на еректилна дисфункция

Натуралните средства за лечение на еректилна дисфункция под формата на хранителни добавки са подходящи за мъже, които не могат или не желаят да приемат лекарствени средства. Правилният и балансиран прием на витамини и антиоксиданти може да подобри значително притока на кръв към пениса и да подпомогне сексуалния живот и на двата пола.

Съществуват много билки и растения, чието действие върху еректилната дисфункция е известно от векове. Част от тях са Бабини зъби, Мака, Епимедиум, Гинко билоба и др. По отделно приемани или в комбинация, тези натурални средства повишават нивата на тестостерон и според много изследователи повишават плодовитостта.

Разбира се, промяната в начина на живот, отказване от вредните навици и по-честото спортуване, са от голямо значение за подобряване на сексуалната функция. Понякога само няколко прости стъпки и промени, могат да повишат качеството Ви на живот, като в това число и еректилната функция.

Не забравяйте, че често лечението на еректилната дисфункция зависи изцяло от Вас.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *